ajax-loader
Suomeksi | Kontakt
Sök
Avancerad sökning
Anvisningar  

Rättelser

Senast uppdaterad 16/10 2019.

HPS 1, Dikter

sida:rad Rättat i den digitala utgåvan:
83:32 Sadok sudej II Sadok sudej II
87:10 épater le bourgeois épater le bourgeois
595:27 som nr I i avdelningen »II. Strumpor» som nr XI i avdelningen »II. Strumpor»
688:10 Ms S VI: SLSA 945.5 Ms S VII: SLSA 945.5
689:7 Ms S VI: SLSA 945.5 Ms S VII: SLSA 945.5
689:31 Ms S VI: SLSA 945.5 Ms S VII: SLSA 945.5
690:17 Ms S VI: SLSA 945.5 Ms S VII: SLSA 945.5
845:8 B–s, B–s.,

s. 403:

Dikten »… en skock arbetare / en skock nattsvirare …» som återges i bokutgåvan av Dikter i avdelningen »Andra dikter», 1927, är en avskrift och inte en originaldikt av Henry Parland. (Dikten återges i bokutgåvan s. 403, med kommentar s. 756.)

Trots ansträngningar att noggrant attribuera samtliga dikter i utgåvan har denna text inte identifierats som en avskrift innan publiceringen av Dikter.

Henry Parland har i ett brunt block (anteckningsbok A 1) skrivit av Elmer Diktonius dikt »Tidigt i gryningen» från Taggiga lågor (1924, s. 105), men övre delen av bladet är bortrivet och endast sex rader är kvar. Efter avskriftens sista rad har Parland på samma sida påbörjat en egen dikt (»Moralen / serverades förut / som starkt te …»).

Vid avskriften av Diktonius dikt har Parland något ändrat interpunktion, stavning på ett par ord samt bytt ut prepositionen i den sista raden, från »på varandra» till mot varandra. Dikten lyder i original:

Tidigt i gryningen
träffas de båda grupperna:
en skock arbetare,
en skock nattsvirare;
går,
den ena till framtidskapande arbete,
den andra till framtidhatande lättja,
blickande hånfullt på varandra.

Parlands avskrift av dikten utgår i den digitala utgåvan.

En formulering har också ändrats i den digitala utgåvan i kapitlet »Textkritisk redogörelse» (meningen som föregår notsiffran 24, meningen efter notsiffran 24, samt texten i not 24; jfr bokutgåvan s. 564).

Uppgifterna i inledningen om antalet dikter i utgåvan har inte justerats.

Stockholm i juni 2019

Per Stam

HPS 2, Prosa

sida Rättat i den digitala utgåvan:
268 de dansades antal var de dansandes antal var
276 [nytt stycke vid] Jag kom då på tanken att komponera
290 strävade bland annat efterefter att förändra strävade bland annat efter att förändra
316 [nytt stycke vid] Novellutkast: Parallel-motsatsen:

HPS 3, Kritik

sida Rättat i den digitala utgåvan:
413 Grankulla samskolla Grankulla samskola

HPS 4, Korrespondens

sida Rättat i den digitala utgåvan:
90 [kommentar] oidentifierad – eventuellt Belajeff (oidentifierad), se Henry Parland till Belajeff 1/6 1927 [koncept]. oidentifierad – eventuellt Sergei Belajeff, se Henry Parland till Belajeff 1/6 1927 [koncept].
90 [kommentar] [kommentar saknas] Belajeff – troligen Sergei Belajeff, musiker/kompositör från Sankt Petersburg. Familjen hade en sommarvilla i Grankulla. (Clara Palmgren i brev, 26/2 2020.)
92 [kommentar] Majan – oidentifierad. Majan – Magnus Hagelstam (1879–1958), rektor för Grankulla samskola 1909–1947. (Clara Palmgren i brev, 26/2 2020.)
93 [kommentar] Belajeff – oidentifierad; se även Henry Parland till Belajeff 1/6 1927 [koncept]. Belajeff – troligen Sergei Belajeff, musiker/kompositör från Sankt Petersburg. Familjen hade en sommarvilla i Grankulla. (Clara Palmgren i brev, 26/2 2020.)
105 [kommentar] Belajeffs – familjen Belajeff, oidentifierade. Belajeffs – troligen Sergei Belajeff med familj, emigranter från Sankt Petersburg som hade en sommarvilla i Grankulla. (Clara Palmgren i brev, 26/2 2020.)
125 [kommentar] utfischad – utfiskad, här troligen »utfrågad». utfischad – utkastad (slang); fischa, kasta.
323 kommt tillbaka kommit tillbaka