ajax-loader
Suomeksi | Kontakt
Sök
Avancerad sökning
Anvisningar  

Webbutgåvan Henry Parlands Skrifter är för tillfället delvis sönder. Delen ”Korrespondens”, faksimilen till ”Sönder”, registren och sökningen fungerar inte. Utgåvan kommer att fixas under 2024.

Henry Parland är känd som en banbrytande modernist, med slagkraftiga koncentrerade texter, men också som en intellektuell kritiker och semiotisk pionjär.

Henry Parland föddes i Viborg och växte upp i en flerspråkig miljö, bland annat i Sankt Petersburg och Tikkala på Karelska näset. Hans författarkarriär tog fart i Helsingfors där han medarbetade i modernisternas tidskrift Quosego (1928–1929) och utgav diktsamlingen Idealrealisation (1929). Romanen Sönder (om framkallning av Veloxpapper) författades i Kaunas, Litauen, under 1929–1930, men utgavs först postumt (Återsken, 1932).

Henry Parlands Skrifter är en vetenskaplig utgåva som omfattar dikter, skönlitterär prosa, publicistik och korrespondens med familj, vänner och författarkolleger. Hela utgåvan görs fritt tillgänglig digitalt, dikter, skönlitterär prosa och publicistik publiceras även i tryck. Både texter som trycktes under författarens livstid eller postumt och hittills opublicerade verk tas med. Den digitala utgåvan innehåller också författarens olika versioner av enskilda texter.

De artiklar som publicerades i Litauen under författarens sista år finns med både i tyskt original, i tryckt litauisk översättning och i svensk översättning. Utgåvan innehåller även samtida översättningar av dikter till litauiska, lettiska och ryska.

Utgåvan omfattar fem delar. Varje del inleds med de texter som Parland själv förde till trycket. Därefter följer de texter som återfinns i renskrift i kvarlåtenskapen, ordnade kronologiskt. Dikter inleds med bidrag i tidningar och tidskrifter som Hufvudstadsbladet, Quosego, Allas Krönika, Studentbladet och Svensk Ungdom samt diktsamlingen Idealrealisation (1929). Härefter följer dikter som författaren efterlämnat i skrivhäften, anteckningsböcker och på lösa papper.

Henry Parlands Skrifter stöds av Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden och Stockholms universitet.

|31|

V.

En mor kom till mig:

säg

vad är det som fattas

i min kärlek?

5mina barn älska mig ej

som jag dem.

|32|

Jag sade:

likgiltighet,

litet svalkande likgiltighet

10fattas i din kärlek

– då gick hon bort

seende mot jorden.