ajax-loader
Suomeksi | Kontakt
Sök
Avancerad sökning
Anvisningar  

Redaktion och kontakt

Kontakt

info@sls.fi

Ange gärna »Henry Parlands Skrifter» i rubrikfältet.

Redaktion

Per Stam (huvudredaktör)
Elisa Veit (redaktör)
Pieter Claes (redaktör, från 2017)
Ville Lindholm (redaktionsassistent, 2015–2016)

Patricia Berg (redaktionschef, SLS)
Antti Pokela (grafiker)

Redaktionsråd

Claes Ahlund (ordförande)
Charlotta af Hällström-Reijonen
Mats Malm
Clas Zilliacus
Per Stam (sekreterare)

Medverkande

I arbetet har ytterligare ett antal personer medverkat som experter, kollationerare eller granskare. En detaljerad beskrivning finns i respektive delutgåva.

Everita Andronova (granskning, lettiska)
Patricia Berg (kollationering)
Charlotte Cederbom (transkribering, textkodning)
Nina Edgren-Henrichson (planering)
Camilla Englund (skanning)
Nora Ervalahti (bildredaktör)
Pia Forssell (granskning)
Gintarė Grigonytė (granskning, litauiska)
Ben Hellman (granskning och översättning, ryska)
Carola Herberts (kollationering)
Johan Kylander (systemutveckling)
Sebastian Köhler (systemutveckling)
Niklas Liljestrand (systemutveckling)
Maria Miinalainen (arkivarie)
Katarina Pihlflyckt (transkribering, ryska)
Peter Ragnvaldsson (transkribering)
Hanna Ruutu (granskning, ryska)
Dennis Stolt (systemutveckling)
Ilaria Tedde (kollationering, italienska)
Tuuli Toivola (digitalisering)
Kelsi Vaahtojärvi (skanning)
Tove Ørsted (digitalisering)