ajax-loader
Suomeksi | Kontakt
Sök
Avancerad sökning
Anvisningar  

Instruktioner

Enkel vy och utökad vy

Den digitala utgåvan har två läslägen: enkel vy och utökad vy. Den enkla läsvyn visar Henry Parlands texter och utgivarens inledning. I den utökade vyn visas redaktionella kommentarer inklusive punktkommentarer samt faksimil och transkriptioner av originaltryck och originalmanuskript.

För att röra dig mellan texterna använder du navigationsmenyn till vänster eller de gröna bläddringspilarna i lästextfältet.

Anvisningar för utökad vy

När du klickar på Utökad vy öppnas ett nytt fält till höger om lästexten. Fältet har tre flikar: Kommentarer, Faksimil och Transkriptioner.

Kommentarer: redaktionella kommentarer till det aktuella verket.

Faksimil: skannade högupplösta bilder av originaltryck och originalmanuskript.

Om manuskriptet eller trycket består av flera sidor kan du bläddra med hjälp av de grå pilarna bredvid bilden eller genom att använda pilarna på tangentbordet.

Klicka på bilden för att få upp en förstoring. Förstoringen stängs genom att klicka på bilden. Det är även möjligt att bläddra i de förstorade bilderna.

Transkriptioner: avskrifter av originaltryck och originalmanuskript.

Punktkommentarer markeras med en röd asterisk [*] i lästexten. För du pekaren över asterisken syns kommentaren i en inforuta. Punktkommentarerna finns även under Kommentarer i fältet till höger.

Utgivarens ändringar markeras med grått i lästexten. För du pekaren över markeringen syns originalets formulering eller originallydelsen i en inforuta.

Läsnyckel för transkriptioner

Färger
författarens ändringar: blått eller grönt (med annan penna)
ändringar av annan hand samt kommentarer av författaren: brunt
redaktionella markeringar: rött

Inforutor
inforutan blir synlig när du för pekaren över den markerade texten

oläsligt
svårtytt
tomrum
strukna bokstäver eller ord
längre struket textparti
längre textparti struket av annan hand
tillagt ovanför raden
tillagt på raden
ersatt ovanför eller på raden
tillägg i tillägg
tillägg i marginalen (vänster eller höger)
tillägg i marginalen
(övre eller nedre)
oförankrat tillägg
struket i struket
ändrad ordningsföljd genom numrering
ändrad ordningsföljd med pilar eller båglinje
struket men återtaget avsnitt
alternativ ovanför raden
alternativ i marginalen
uppdelad versrad eller uppdelat stycke
sammanfogade versrader eller stycken
teckningar och symboler
kommentarer (av författaren eller annan hand)

Få ut mera av parland.sls.fi

Öppna flera fönster i webbläsaren

Den utökade vyn i den digitala utgåvan är uppbyggd kring två fält: det större lästextfältet i mitten och till höger det mindre fältet som innehåller flikarna Kommentarer, Transkriptioner och Faksimil. Webbläsarens fönsterfunktion kan utnyttjas för att se flera fält parallellt, t.ex. flera lästexter eller en lästext plus transkriptioner och kommentarer.

Så här gör du:

 • Öppna ett nytt eller flera nya fönster.
 • Förminska fönstren till lämplig storlek och arrangera dem på skärmen. När webbsidan förminskas lägger sig fälten automatiskt under varandra med webbsidans navigationsmeny ovanför. (Se bild nedan.)
 • Rulla ner till det önskade fältet med den högra rullningslisten (webbrowserns rullningslist).
 • Navigera inom fälten med fältets rullningslist.
 • Förstora faksimil

  Faksimilen i det högra fältet kan förstoras genom att klicka på bilden. Du kan även bläddra i det aktuella manuskriptet. Förstoringen stängs genom att klicka på bilden.

  För att ytterligare förstora en bild gör du så här:

  • Högerklicka på bilden och välj »Öppna bild i ny flik» respektive »Visa bild».
  • Bilden öppnas i ett separat fönster.
  • Bilden förstoras genom att använda Ctrl +. Använd Ctrl – för att förminska och Ctrl 0 för att återställa bilden till sin ursprungliga storlek.
  • Utforska Henry Parlands skrivhäften och anteckningsböcker

   När du öppnar fliken Faksimil får du upp den aktuella manuskriptsidan men kan bläddra framåt och bakåt i hela det manuskript där sidan finns. Det ger möjlighet att läsa skrivhäften och anteckningsböcker i sin helhet i faksimil.

   Skrivhäften och anteckningsböcker listas under Om utgåvan.

   Sökning

   Du kan söka direkt i sökrutan uppe till höger på webbsidan. Om du vill välja sökalternativ först kan du gå till söksidan genom att klicka på Gemoji image for :mag: i sökrutan.

   Söktext

   Sökning med en söktext på mindre än tre tecken fungerar inte.

   Sökningen söker hela ord. Du kan använda följande jokertecken:

   ? för ett tecken

   * för att ersätta noll eller flera tecken

   T.ex. ask? hittar aska medan ask* hittar ask, aska, askarna osv. Sökning på enbart ask hittar däremot endast ask.

   * och ? kan inte förekomma först i ett sökord.

   Sökning på flera ord i fältet hittar alla textställen som innehåller minst ett av orden. De träffar som innehåller alla eller flera ord kommer högre upp i sökresultaten.

   För att söka på en fras, med alla ord i viss ordningsföljd, används citattecken ("") runt frasen. Då hittas enbart de textställen som innehåller den specifika frasen.

   Normal sökning, suddig sökning och sökning med reguljära uttryck

   Under sökfältet kan du välja att i stället för den normala sökningen göra en suddig sökning eller en sökning med reguljära uttryck.

   Med suddig sökning kan du söka på ord som är ungefär lika, dvs. ord som skiljer endast lite i stavningen. Det är användbart för att hitta olika stavningsvarianter av ett ord eller ett namn. Med en suddig sökning på whisky hittas även Henry Parlands karakteristiska stavning vhisky, och med en suddig sökning på restaurang hittas både restaurangen och restorang. Däremot hittas inte restorangen; för att få med alla böjda former rekommenderas jokertecken, se ovan, eller sökning med reguljära uttryck.

   Med reguljära uttryck kan du utföra mera avancerade sökningar. T.ex. kan du söka på rest[A-Za-z]{1,3}rang[A-Za-z]{0,3} för att noggrannare än den suddiga sökningen avgränsa till olika former av ordet restaurang. Läs mera om reguljära uttryck här.

   Lägg till sökfält

   Med knappen Lägg till sökfält kan du lägga till flera sökfält för att söka på flera ord enligt valbar logik. Alternativen är:

   • och (båda orden måste förekomma)
   • eller (någotdera av orden måste förekomma)
   • inte (första ordet måste förekomma och det andra ordet får inte förekomma)
   • nära (söker på båda orden med ett maximalt avstånd på 3, 6 eller 10 ord mellan de båda sökorden).

   Avgränsning

   Under Avgränsning i spalten till höger kan du avgränsa sökningen till en eller flera texttyper samt delutgåvor.

   Texttyper:

   • Henry Parlands texter (lästext)
   • Redaktionella texter – utgivarens inledning, kommentarer till de enskilda texterna samt punktkommentarer
   • Transkriptioner av manuskript (även struken text) och originaltryck.

   Sortera resultat

   Under sökalternativen kan du välja hur sökträffarna ska sorteras. Alternativen är:

   • Relevans (sökmotorns poängsättning är förvald: ju fler träffar på texten desto högre rankas den; kortare texter kommer före långa texter; ju tidigare i texten en träff finns desto högre rankas den, vissa element så som texternas titlar rankas högt)
   • Alfabetiskt (enligt titel).

   För att ändra sorteringsordningen på en redan utförd sökning måste du klicka på Sök-knappen efter att du valt nytt sorteringsalternativ.